Contact gegevens stichting Big Musky
         
Voorzitter   Gert Jan Bok    
         
Secretariaat   Stichting Big Musky
Nieuwbuurtsterweg 10
8804 RH Tzum
e-mail: info@fuelpower.nl  
         
Penningmeester   Marijke Miedema
Nieuwbuurtsterweg 10
8804 RH Tzum
e-mail:  info@fuelpower.nl
 
IBAN nr: NL16 RABO 0112 1986 00
inschr. nr. KvK:  01148225
BTW nr.:  NL8205.78.885.B01
         
Voor inschrijvingen
Tractorpulling
  Gert Jan Bok
     
 
         
Algemene zaken en
evenement terrein
  Jan Tolsma
Wommelserweg 71A
804 NM Tzum
   
         
Overige bestuursleden   Bert Harmoen    
         
Website beheer   Lieuwe Bosch webmaster@fuelpower.nl  
         
 
         
         

Bij vragen graag mailen naar de stichting o.v.v. de desbetreffende persoon

         
 
 
 
Copyright 2012 fuelpower gemaakt door Lieuwe Bosch